Test Aşamasındadır Yakında Hizmetinizdeyiz
Test Aşamasındadır Yakında Hizmetinizdeyiz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
 1. TARAFLAR
SatıcıAd Soyad/Unvan:Karpa Gıda Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Satıcı” veya “Karpa”)
Mersis No/T.C. Kimlik No:0524007551700017
Tebligat Adresi:Yılmaz Mah.Edirne Cad.No:44/A, Lüleburgaz / Kırklareli
E-posta Adresi:[email protected]
Telefon:0288 412 71 70
İle   
AlıcıAd Soyad:### (“Alıcı” veya “Tüketici” olarak anılacaktır.)
E-posta:###
 Telefon:###

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) Satıcı ve Alıcı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 
 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe aşağıdaki terimler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıştır.
ETDHK6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.
“İnternet Sitesi”Satıcı’ya ait http://www.karpasanalmarket.com/ alan adlı, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası için uygun online platformu sağlayan e-ticaret sitesini ifade eder.
“KVKK”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
“Ön Bilgilendirme Formu”Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından Alıcı’yı bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olan formu ifade eder.
“Sözleşme”İster basılı halde ister internet sitesinde elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ekleri ifade eder.
“TBK”6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
“TKHK”6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
“TTK”6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
“Tüketici veya Alıcı”6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Ürün”Alıcı’nın internet sitesi üzerinden bedelini ödemesi sonrası satın alımını gerçekleştirdiği ve işbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’ya ait internet sitesinde yer alan ürünleri ifade eder.
 
 1. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait http://www.karpasanalmarket.com/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak TKHK ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme yalnızca Tüketici işlemlerinde uygulama alanı bulacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, satıcı tarafından gerçekleştirilecek olan satış işlemi sonucunda kurumsal fatura ile ilerlenmesi ve aynı üründen birden fazla satın alınması durumunda işbu işlem ticari satış olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda satış işlemi TTK ve TBK kapsamında genel hükümlere tabi olacaktır.
 
 1. SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
 
 1. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda ürün siparişinin gerçekleşmesi amacıyla ödemenin, ödeme koşullarına uygun şekilde yapılmasının akabinde elektronik ortamda onaylanması suretiyle kurulmuş kabul edilecektir.
 2. Alıcı; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Alıcı’nın siparişe ilişkin verdiği bilgilerin eksik veya yanlış bilgi içermesi nedeniyle ifanın süresinde gerçekleşmemesi veya eksik gerçekleşmesi durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)
  1. İşbu Sözleşme konusunu Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan ve Alıcı tarafından bedeli ödenerek siparişi gerçekleştirilen ürünleri ifade etmektedir.
  2. Ürünlerin satış fiyatı internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar olup ilan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sehven yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir.
  3. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca; “Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır.” hükmü üzere Alıcı siparişinin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarının kendisinden tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.
Ürün Adı /ModeliÜrün ÖzellikleriÜrün AdediBirim FiyatıKDV Bedeliİndirim OranıTaşıma BedeliTüm Vergiler Dahil Toplam Satış Bedeli
########################
 
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN FİYATI VE ÖDEME
  1. Ürünün peşin fiyatı, Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almakla birlikte, gönderilen bilgilendirme maili ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Bu fiyat, satış bedelini ve vergiyi içerir. Satıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, hediye çekleri veya sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
  2. Ürünün satış fiyatı veya yasal vergiler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.
 
Toplam Ürün Bedeli###
KDV Tutarı###
İndirim Oranı###
Ödenecek Toplam Tutar###
 
 1. Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.
 2. Alıcı, satın almak istediği ürünün bedelini internet sitesi üzerinden güvenli ödeme sistemi altyapısı aracılığıyla kredi kartı veya banka kartı ile ödeyebilecektir.
 3. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi ve satış işleminde sorun tespit etmesi hallerinde, satış işlemini durdurma hakkını saklı tutar.
 4. Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesini ve toplam ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına ulaşmasını takiben fatura işbu Sözleşme’de Alıcı’nın belirtmiş olduğu adresine elektronik veya fiziki yollarla iletilecektir.
 
 1. Ödeme Şekli

Kredi Kartı / Banka Kartı ile Ödeme:  
 1. İFA ŞEKLİ VE ADRESİ
  1. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Ürünün zamanında teslim edilmesi amacıyla, Alıcı’nın vermiş olduğu adres bilgileri ve telefon numaraları kargo firması ve Şubeler ile paylaşılmaktadır.
  2. Alıcı internet sitesinde bulunan görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında, internet ortamı sebebiyle renk, boyut ve yazı gibi konularda makul derecede farklılıklar olabileceğini kabul eder.
  3. Alıcı, ürün kendisine teslim edilirken ürünü muayene ederek açık ayıpların olması halinde, bunu teslim anında bildirmekle yükümlüdür. Ürünün tahrip edilmiş, kırılmış, ambalajının yırtılmış veya herhangi bir şekilde hasarlı olması durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda Satıcı’yı ivedilikle bilgilendirmelidir.
  4. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
  5. Satıcı malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.Alıcı’nın, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.
  6. Satıcı, sipariş konusu malın tesliminin imkânsızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tek seferde iade edecektir.
  7. Bu durumda Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilecektir.
  8. Ödeme altyapısından kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle ürün veya hizmet bedelinin tahsil edilememesi durumunda, siparişinin teyidi sağlanamayacak olup, sipariş teyidinin sağlanmaması halinde Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.[SG2] 
  9.  
 ???????
Yükleniyor...